Sông Mã đẩy mạnh tiêu thụ và xuất khẩu nông sản
(Kinh tế) Với diện tích cây ăn quả các loại của huyện Sông Mã 10.790 ha, để kết nối tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, huyện Sông Mã đã tăng cường giám sát, quản lý mã vùng trồng xuất khẩu, đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, liên kết tiêu thụ, đảm bảo đầu ra cho các loại nông sản.

Tổng diện tích cây ăn quả các loại của huyện Sông Mã 10.790 ha (bao gồm cả diện tích cây sơn tra), sản lượng đạt trên 94.710 tấn. Trên địa bàn huyện Sông Mã đã cấp được 48 mã với tổng diện tích 481,7 ha, sản lượng 4.799 tấn, trong đó: 12 mã vùng trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường Mỹ; 23 mã vùng trồng nhãn, xoài xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc; 13 mã vùng trồng nhãn xuất khẩu sang thị trường Úc, New Zealand.

anh tin bai
Nhãn là cây trồng chủ lực mang lại hiệu quả kinh tế cao của huyện Sông Mã.

Toàn huyện có 73 hợp tác xã (HTX) hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, các HTX tập trung chủ yếu vào sản xuất quả cây ăn quả chủ yếu là cây nhãn. Đến nay đã có 50/73 HTX và 01 Công ty sản xuất quả an toàn theo quy trình VietGAP với diện tích là 981,11 ha, sản lượng quả đạt trên 14.400 tấn.

Năm 2023 tổng sản lượng một số loại quả chủ yếu và sản phẩm sơ chế 99.068 tấn, trong đó: Sản phẩm quả các loại 94.711 tấn; long nhãn 3.715 tấn, cụ thể: Sản lượng sản phẩm nhãn đã tiêu thụ được 75.000/70.000 tấn, đạt 107,14% so với kế hoạch, giá trị hàng hóa đạt 1.013.811 triệu đồng (trong đó: Tiêu thụ trong nước 46.091 tấn, chế biến 27.959 tấn, xuất khẩu 950 tấn). Tổng sản lượng sản phẩm Xoài đã tiêu thụ 12.092/12.000 tấn, đạt 100,7% so với kế hoạch, giá trị hàng hóa đạt 73.109 triệu đồng (trong đó: tiêu thụ trong nước 11.397 tấn, chế biến 485 tấn, xuất khẩu 210 tấn). Tổng sản lượng sản phẩm Mận đã tiêu thụ 632/632 tấn, đạt 100% so với kế hoạch, giá trị hàng hóa ước đạt 5.604 triệu đồng. Sản lượng sản phẩm Chuối đã tiêu thụ đạt 4.357/4.700 tấn, đạt 92,7% so với kế hoạch; giá trị hàng hóa đạt 21.517,5 triệu đồng. Sản phẩm Dứa đã tiêu thụ được 1.094/1.500 tấn, đạt 73% so với kế hoạch, giá trị hàng hóa đạt 5.155,2 triệu đồng. Sản phẩm Sơn tra đã tiêu thụ được 606,3/606,3 tấn, đạt 100% so với kế hoạch, giá trị hàng hóa đạt 1.770,9 triệu đồng. Tổng sản lượng cây có múi dự kiến 1.500 tấn, đã tiêu thụ được 1.500 tấn, đạt 100% tổng sản lượng, giá trị hàng hóa ước đạt 32.977 triệu đồng.

Tính từ đầu năm đến nay, huyện Sông Mã tiêu thụ và xuất khẩu tổng sản lượng một số loại quả chủ yếu và sản phẩm sơ chế 99.068 tấn. Để đảm bảo cho tiêu thụ và xuất khẩu nông sản, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với xã tích cực bám sát, hướng dẫn các hộ dân, HTX thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp kết nối với các hộ nông dân, HTX trong tiêu thụ, xuất khẩu nông sản. Bên cạnh đó huyện tích cực chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tìm kiếm, kết nối với các doanh nghiệp thu mua nông sản để tiêu thụ tại thị trường trong nước và xuất khẩu; thực hiện linh hoạt kết hợp với nhiều giải pháp xúc tiến thương mại, kết nối giao thương nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, HTX trong huyện gặp gỡ, trao đổi và ký kết hợp đồng tiêu thụ hàng hóa nông sản với các doanh nghiệp, nhà phân phối tại thị trường trong và ngoài nước. Với sự chủ động triển khai các giải pháp kết nối tiêu thụ của huyện và sự chủ động, tích cực của các cơ quan, đơn vị HTX, người dân huyện Sông Mã đã hoàn thành tốt kế hoạch tiêu thụ và xuất khẩu nông sản năm 2023, nâng cao giá trị sản xuất, tăng thu nhập cho nông dân trên địa bàn huyện.

Nguyễn Hạnh

Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1