Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phi chính phủ nước ngoài
Ngày 14/3/2023, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phi chính phủ nước ngoài. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu Trung ương có đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài. Hội nghị được kết nối với các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.
anh tin bai

anh tin bai

Các đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La

Tại Việt Nam hiện có 388 tổ chức phi chính phủ nước ngoài đang hoạt động. Trong năm 2022, công tác lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ngày càng được quan tâm sát sao, đánh giá đúng bản chất, tạo cơ chế, củng cố bộ máy quản lý và có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng. Công tác tiếp nhận, quản lý, sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định, phù hợp với định hướng ưu tiên của các địa phương, bộ, ngành. Việc hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức phi chính phủ nước ngoài hoạt động tại vùng dự án. Công tác vận động, kết nối hợp tác với các tổ chức, đối tác quốc tế ngày càng được chú trọng.

Tại Sơn La, hiện có 30 tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) được cấp giấy đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh. Các tổ chức đều có giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, giấy phép lập Văn phòng dự án hoặc giấy phép hoạt động theo quy chế về hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam; tôn trọng pháp luật của Nhà nước cũng như truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của địa phương. Không có tổ chức nào có hoạt động phức tạp, trái quy định. Năm 2022, Sơn La tiếp nhận 9 dự án viện trợ PCPNN với tổng giá trị hơn 3,86 triệu USD, tập trung vào nhiều lĩnh vực của đời sống. Qua đó, góp phần cải thiện môi trường, nâng cao chất lượng sống của người dân vùng dự án, nâng cao nhận thức, kỹ năng cho đối tượng hưởng lợi. Thời gian tới, tỉnh Sơn La tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình tăng cường hợp tác và vận động viện trợ PCPNN giai đoạn 2023 - 2025; tập trung thu hút viện trợ cho các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Tài nguyên và Môi trường; Giải quyết các vấn đề xã hội. 

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, nguy cơ bất ổn gia tăng, nhiều vấn đề vượt ngoài dự báo. Để nâng cao hiệu quả của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam, hội nghị đã đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác phi chính phủ nước ngoài; đa dạng hóa hình thức, phương pháp vận động; tổ chức thực hiện tốt Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và xúc tiến vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài. 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đề nghị các bộ, ngành Trung ương, địa phương tiếp tục quán triệt các chỉ đạo của Đảng về PCPNN; nghiêm túc thực hiện các hướng dẫn, quy trình, cơ sở dữ liệu theo Nghị định số 58/2022/NĐ-CP ngày 31/8/2022 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN tại Việt Nam; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục hành chính; tăng cường sự phối hợp của các bộ, ngành, địa phương trong vận động hỗ trợ từ các tổ chức PCPNN; cụ thể hóa các mục tiêu bám sát định hướng ưu tiên trong triển khai nguồn vốn hỗ trợ PCPNN, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của đất nước…/.

Quốc Tuấn

Họ tên no image
no image
Tiêu đề no image
Nội dung no image
Mã kiểm tra no image
Video tuyên truyền nông thôn mới
THÔNG TIN TRA CỨU
Xem thêm

image advertisement

Thống kê truy cập
  • Đang online: 200
  • Hôm nay: 10,238
  • Trong tuần: 69,541
  • Tất cả: 23,997,234