Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 239/BC-UBND
Ngày ban hành 07/06/2022
Ngày hiệu lực 07/06/2022
Trích yếu nội dung Kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2022.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về