Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 543/BC-UBND
Ngày ban hành 26/12/2021
Ngày hiệu lực 26/12/2021
Trích yếu nội dung Kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.
Hình thức văn bản Báo cáo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về