Kết quả phiên họp chuyên đề tháng 11 năm 2022 UBND tỉnh khoá XV.
Số ký hiệu văn bản 565/TB-VPUB
Ngày ban hành 14/11/2022
Ngày hiệu lực 14/11/2022
Trích yếu nội dung Kết quả phiên họp chuyên đề tháng 11 năm 2022 UBND tỉnh khoá XV.
Hình thức văn bản Thông báo
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm Tải về