Về việc phối hợp kiểm soát hàng hóa nông sản xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Số ký hiệu văn bản 58/UBND-KT
Ngày ban hành 06/01/2022
Ngày hiệu lực 06/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc phối hợp kiểm soát hàng hóa nông sản xuất khẩu qua địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Nguyễn Thành Công
Tài liệu đính kèm Tải về