Về việc cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020
Số ký hiệu văn bản 40/UBND-KT
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu phiên bản cập nhật năm 2020
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về