Kế hoạch về việc tăng cường các biện pháp giám sát, xét nghiệm xác định ca bệnh đảm bảo linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Số ký hiệu văn bản 39/UBND-KGVX
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch về việc tăng cường các biện pháp giám sát, xét nghiệm xác định ca bệnh đảm bảo linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Tráng Thị Xuân
Tài liệu đính kèm Tải về