Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Số ký hiệu văn bản 02/KH-UBND
Ngày ban hành 05/01/2022
Ngày hiệu lực 05/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về