Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
Số ký hiệu văn bản 4053/UBND-NC
Ngày ban hành 22/11/2021
Ngày hiệu lực 22/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2021.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về