Về việc thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ sáu ngày 29/9/2021
Số ký hiệu văn bản 3404/UBND-TH
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tại Hội nghị lần thứ sáu ngày 29/9/2021
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về