Về việc thực hiện Thông báo số 264/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
Số ký hiệu văn bản 3420/UBND-KGVX
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày hiệu lực 12/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc thực hiện Thông báo số 264/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Lê Thị Hồng Anh
Tài liệu đính kèm Tải về