Về việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, trình các nội dung thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 3361/UBND-TH
Ngày ban hành 08/10/2021
Ngày hiệu lực 08/10/2021
Trích yếu nội dung Về việc nâng cao chất lượng công tác tham mưu, trình các nội dung thuộc thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ của Ban cán sự đảng UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về