Về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm hành chính về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 2877/UBND-KT
Ngày ban hành 09/09/2021
Ngày hiệu lực 09/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc tăng cường công tác quản lý và xử lý vi phạm hành chính về đất đai và trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Hình thức văn bản Công văn
Lĩnh vực a
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về