Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022, 2023
Số ký hiệu văn bản 249/NQ-HĐND
Ngày ban hành 15/11/2023
Ngày hiệu lực 15/11/2023
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững năm 2022, 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 249-nq-hdnd.pdf