Thông qua danh mục bổ sung dự án Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Điều chỉnh một số dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết
Số ký hiệu văn bản 130/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Thông qua danh mục bổ sung dự án Nhà nước thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; Điều chỉnh một số dự án đã được HĐND tỉnh thông qua tại các Nghị quyết
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm saoy-130 nq hdnd.pdf