Quy định tỷ lệ phần trăm số lượng dự án, công trình đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025
Số ký hiệu văn bản 127/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/11/2022
Ngày hiệu lực 08/11/2022
Trích yếu nội dung Quy định tỷ lệ phần trăm số lượng dự án, công trình đầu tư xây dựng thực hiện theo cơ chế đặc thù thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Sơn La, giai đoạn 2021 - 2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm saoy-127 nq hdnd.pdf