Về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Trạm y tế xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.
Số ký hiệu văn bản 2359/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/11/2022
Ngày hiệu lực 10/11/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án Đầu tư xây dựng Trạm y tế xã Thôm Mòn, huyện Thuận Châu.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm signed-signed-2359.pdf.pdf