Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên ĐT.113, ĐT.115 do ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 5 năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2075/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/10/2022
Ngày hiệu lực 04/10/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ hoàn thành hạng mục công trình Khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm giao thông bước 1 trên ĐT.113, ĐT.115 do ảnh hưởng các đợt mưa lũ trong tháng 5 năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 2075_QĐ_UBND.pdf