Quyết định về việc ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 22/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/08/2022
Ngày hiệu lực 12/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc ban hành quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 22-2022.pdf