Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Số ký hiệu văn bản 1929/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/09/2022
Ngày hiệu lực 19/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 1929_QĐ_UBND.pdf