Nghị quyết về việc thông qua dự kiến danh mục đầu tư từ nguồn nâng cấp đô thị loại II và nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
Số ký hiệu văn bản 97/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về việc thông qua dự kiến danh mục đầu tư từ nguồn nâng cấp đô thị loại II và nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2023
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Thị Thanh Huyền
Tài liệu đính kèm NQ so 97.pdf