Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Số ký hiệu văn bản 96/NQ-HĐND
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung Nghị quyết về kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022 thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Thị Thanh Huyền
Tài liệu đính kèm nq-so-96.pdf