Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 25/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/09/2022
Ngày hiệu lực 20/09/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc sửa đổi Quyết định số 06/2022/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 10/3/2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và giao nhiệm vụ mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 25-2022.pdf