Nghị quyết Quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 42/2022/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/08/2022
Ngày hiệu lực 01/01/2023
Trích yếu nội dung Nghị quyết Quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Nghị quyết quy phạm
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Thái Hưng
Tài liệu đính kèm 42-2022-nq-hdnd.pdf