Quyết định về việc điều chỉnh, đưa ra khỏi Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 02 mỏ đá trên địa bàn huyện Mai Sơn đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 25/5/2021
Số ký hiệu văn bản 1777/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2022
Ngày hiệu lực 29/08/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh, đưa ra khỏi Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản đối với 02 mỏ đá trên địa bàn huyện Mai Sơn đã được UBND tỉnh Sơn La phê duyệt tại Quyết định số 977/QĐ-UBND ngày 25/5/2021
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 1777_QĐ_UBND.pdf