Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 và Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 684/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/04/2022
Ngày hiệu lực 21/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh Quyết định số 3189/QĐ-UBND ngày 21/12/2021, Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 và Quyết định số 445/QĐ-UBND ngày 15/3/2022 của UBND tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm 684_QĐ_UBND.pdf