Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 nưm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 669/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2022
Ngày hiệu lực 19/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 16 tháng 7 nưm 2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La và Quyết định số 502/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 669_QĐ_UBND.pdf