Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030 (Lô CCC3, SKC10, BDX2, CXC10)
Số ký hiệu văn bản 657/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/04/2022
Ngày hiệu lực 18/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất, giao thông và hạ tầng kỹ thuật thuộc đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên giai đoạn 2016-2025 định hướng đến năm 2030 (Lô CCC3, SKC10, BDX2, CXC10)
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm 657_QĐ_UBND.pdf
kem657.rar