Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Số ký hiệu văn bản 643/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/04/2022
Ngày hiệu lực 14/04/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thư viện tỉnh Sơn La trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 643_QĐ_UBND.pdf