Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 04/QĐ-VPUB
Ngày ban hành 10/01/2022
Ngày hiệu lực 10/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm QD 04.VP.pdf