Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần cấp nước Sơn La khai thác nước tại Trạm cấp nước Bệnh viện, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 83/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với Công ty cổ phần cấp nước Sơn La khai thác nước tại Trạm cấp nước Bệnh viện, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm QD 83.pdf