Kế hoạch thực hiện công tác đối thoại năm 2022
Số ký hiệu văn bản 06/KH-VPUB
Ngày ban hành 17/01/2022
Ngày hiệu lực 17/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch thực hiện công tác đối thoại năm 2022
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm KH 06.VP.pdf