Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
Số ký hiệu văn bản 05/KH-VPUB
Ngày ban hành 12/01/2022
Ngày hiệu lực 12/01/2022
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm KH 05.pdf