Quyết định về việc quy định giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Số ký hiệu văn bản 48/2021/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2021
Ngày hiệu lực 01/01/2022
Trích yếu nội dung Quyết định về việc quy định giá dịch vụ do Nhà nước định giá thuộc thẩm quyền quyết định của UBND cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Sơn La
Hình thức văn bản Quyết định QPPL
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 48-2021.pdf