Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 53/KH-VPUB
Ngày ban hành 22/12/2021
Ngày hiệu lực 22/12/2021
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai, thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 của Văn phòng UBND tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Kế hoạch
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Nguyễn Huy Anh
Tài liệu đính kèm KH 53.pdf.VP.pdf