Về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2022
Số ký hiệu văn bản 2989/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/12/2021
Ngày hiệu lực 06/12/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành quy định về quản lý, điều hành ngân sách địa phương năm 2022
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm 2989.pdf