Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.
Số ký hiệu văn bản 2859/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/11/2021
Ngày hiệu lực 22/11/2021
Trích yếu nội dung Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về