về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực (lô 1 - lô 2, lô 4 - lô 7 và lô 9) thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2720/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/11/2021
Ngày hiệu lực 08/11/2021
Trích yếu nội dung về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng một số khu vực (lô 1 - lô 2, lô 4 - lô 7 và lô 9) thuộc lô 1 - lô 9 dọc suối Nậm La, thành phố Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về