Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025
Số ký hiệu văn bản 82/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn, giai đoạn 2021-2025
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về