Thông qua nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp hai của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI
Số ký hiệu văn bản 77/NQ-HĐND
Ngày ban hành 26/07/2021
Ngày hiệu lực 26/07/2021
Trích yếu nội dung Thông qua nội dung Thường trực Hội đồng nhân dân huyện đã xem xét, giải quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân huyện từ sau kỳ họp thứ nhất đến trước kỳ họp hai của Hội đồng nhân dân huyện khóa XXI
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Tòng Thế Anh
Tài liệu đính kèm Tải về