Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 2187/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/09/2021
Ngày hiệu lực 10/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc sửa đổi, bổ sung Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Khoa học và Công nghệ tại Quyết định số 2721/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về