Về việc điều chỉnh điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2160/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/09/2021
Ngày hiệu lực 07/09/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh điều chỉnh một số nội dung Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2020 của UBND tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về