Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.
Số ký hiệu văn bản 2058/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/08/2021
Ngày hiệu lực 27/08/2021
Trích yếu nội dung Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Sơn La.
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về