Về việc phê chuẩn bổ sung và phân bổ kế hoạch đầu tư công thành phố Sơn La năm 2021
Số ký hiệu văn bản 13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 14/06/2021
Ngày hiệu lực 14/06/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê chuẩn bổ sung và phân bổ kế hoạch đầu tư công thành phố Sơn La năm 2021
Hình thức văn bản Nghị quyết
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hà Trung Chiến
Tài liệu đính kèm NQ so 13.pdf