Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà ở và làm việc cán bộ chiến sỹ + các công trình phụ trợ cửa khẩu phụ Nà Cài
Số ký hiệu văn bản 782/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/04/2021
Ngày hiệu lực 23/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nhà ở và làm việc cán bộ chiến sỹ + các công trình phụ trợ cửa khẩu phụ Nà Cài
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về