Về việc điều chỉnh khoản 4 Mục 1 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Chợ Tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh.
Số ký hiệu văn bản 716/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/04/2021
Ngày hiệu lực 19/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc điều chỉnh khoản 4 Mục 1 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Chợ Tiểu khu 5, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La ban hành kèm theo Quyết định số 1188/QĐ-UBND ngày 11/6/2020 của UBND tỉnh.
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Đặng Ngọc Hậu
Tài liệu đính kèm Tải về