Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số ký hiệu văn bản 704/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/04/2021
Ngày hiệu lực 16/04/2021
Trích yếu nội dung Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học công nghệ và Môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về