Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa ký túc xá lưu học sinh Lào - Trường Cao đẳng Sơn
Số ký hiệu văn bản 561/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/03/2021
Ngày hiệu lực 29/03/2021
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa ký túc xá lưu học sinh Lào - Trường Cao đẳng Sơn
Hình thức văn bản Quyết định cá biệt
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Lê Hồng Minh
Tài liệu đính kèm Tải về