Về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân
Số ký hiệu văn bản 14/CT-UBND
Ngày ban hành 29/03/2021
Ngày hiệu lực 29/03/2021
Trích yếu nội dung Về thu hút các nguồn lực xã hội cho nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội khu vực biên giới gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia và nâng cao đời sống nhân dân
Hình thức văn bản Chỉ thị
Lĩnh vực Không
Người ký duyệt Hoàng Quốc Khánh
Tài liệu đính kèm Tải về